Horea logo
Công văn 26/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 03 năm 2021 Hiệp hội rất quan ngại sẽ “ách tắc” tất cả dự án nhà ở chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không có đất ở, do Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 c

Công văn 26/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 03 năm 2021 Hiệp hội rất quan ngại sẽ “ách tắc” tất cả dự án nhà ở chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không có đất ở, do Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 c

Công văn 26/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 03 năm 2021 Hiệp hội rất quan ngại sẽ “ách tắc” tất cả dự án nhà ở chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không có đất ở, do Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Ch

Bảng giá đất TP.HCM
Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal