Horea logo
Công văn 09/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Xin gửi lại Văn bản số 08/2022/CV-HoREA “V/v Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ t

Công văn 09/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Xin gửi lại Văn bản số 08/2022/CV-HoREA “V/v Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ t

Ngày đăng: 07-04-2022

Công văn 09/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 02 năm 2021 Xin gửi lại Văn bản số 08/2022/CV-HoREA “V/v Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ

Công văn 08/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 02 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 01/12/2021

Công văn 08/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 02 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 01/12/2021

Ngày đăng: 07-04-2022

Công văn 08/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 02 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở” vào khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 01/12/2021

Công văn 07/2021/CV-HoREA, ngày 21 tháng 01 năm 2022 Kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, khu đô thị

Công văn 07/2021/CV-HoREA, ngày 21 tháng 01 năm 2022 Kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, khu đô thị

Ngày đăng: 07-04-2022

Công văn 07/2021/CV-HoREA, ngày 21 tháng 01 năm 2022 Kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, khu đô thị

Công văn 06/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 01 năm 2022 Báo cáo giải trình về quan ngại của nhiều đại biểu Quốc hội đối với đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 1 Điều 75  Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014

Công văn 06/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 01 năm 2022 Báo cáo giải trình về quan ngại của nhiều đại biểu Quốc hội đối với đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014

Ngày đăng: 11-01-2022

Công văn 06/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 01 năm 2022 Báo cáo giải trình về quan ngại của nhiều đại biểu Quốc hội đối với đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm C khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014

Công văn 01/2022/CV- HoREA, ngày 03 tháng 01 năm 2022 Khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Công văn 01/2022/CV- HoREA, ngày 03 tháng 01 năm 2022 Khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày đăng: 11-01-2022

Công văn 01/2022/CV- HoREA, ngày 03 tháng 01 năm 2022 Khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Công văn 117/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 12 năm 2021 Một số nhận xét và đề xuất sau các phiên đấu giá 04 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 117/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 12 năm 2021 Một số nhận xét và đề xuất sau các phiên đấu giá 04 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11-01-2022

Công văn 117/2021/CV- HoREA, ngày 29 tháng 12 năm 2021 Một số nhận xét và đề xuất sau các phiên đấu giá 04 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 115/2021/CV- HoREA , ngày 15 tháng 12 năm 2021 Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 và chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở 2014

Công văn 115/2021/CV- HoREA , ngày 15 tháng 12 năm 2021 Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 và chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở 2014

Ngày đăng: 11-01-2022

Công văn 115/2021/CV- HoREA , ngày 15 tháng 12 năm 2021 Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 và chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở 2014

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình