Horea logo

Ban chấp hành

Ngày đăng: 31-03-2016

ÔNG LÊ HOÀNG CHÂU

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM

ÔNG NGUYỄN XUÂN QUANG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh

BÀ LƯU THỊ THANH MẪU

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và
Xây dựng Phúc Khang

ÔNG LÊ HỮU NGHĨA

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại -
Xây dựng Lê Thành

BÀ ĐỖ THỊ LOAN

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty TNHH
KELSEY Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Phát triển Nhà Thủ Đức

ÔNG LÊ VIẾT HẢI

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng -
Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

ÔNG TRẦN KIM CHUNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Tập đoàn C.T

ÔNG VŨ ANH TÂM

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng
Sản xuất TM Tài Nguyên

ÔNG NGUYỄN VĂN KIM

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim

 

BÀ TRƯƠNG THỊ HÒA

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Chủ tịch Thường trực Trọng tài
Thương mại TPHCM

ÔNG PHÙNG CHU CƯỜNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Địa ốc Phú Long

BÀ NGÔ THANH NHÃ

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát

ÔNG BÙI MẠNH HƯNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư
Địa ốc Thành phố (City Land)

ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP
Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land)

ÔNG NGÔ QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam

ÔNG LƯƠNG TRÍ THÌN

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh

ÔNG TRẦN VĂN MƯỜI

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

ÔNG ĐẶNG HOÀNG VŨ

Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Thanh Bình

ÔNG TRẦN VĂN CHÂU

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn

ÔNG LÊ HÙNG CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đức Khải

ÔNG NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD Coteccons

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỒI

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc và Xây dựng S.S.G 2

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỰC

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành

ÔNG TRƯƠNG ĐỨC HIẾU

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT PT Bất động sản Đông Dương

BÀ PHAN THỊ HOA

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Thương mại Phương Nam 

BÀ VŨ THỊ BÍCH LOAN

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Phú Sơn Thuận

ÔNG NGUYỄN VĂN LỢI

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Sản xuất Xây dựng Hoàng Ngân

ÔNG NGUYỂN DƯ LỰC

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát

ÔNG VƯƠNG HỮU MẪN

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Trưởng Ban QLDA Khu dân cư Hiệp Phước
 

ÔNG KHƯƠNG VĂN MƯỜI

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

ÔNG ĐINH VĂN MƯỜI

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Việt (Vietcomreal)

BÀ LƯƠNG NGỌC MỸ

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Giám đốc Pháp lý Công ty CP Đầu tư Địa ốc NoVa

ÔNG NGUYỄN THỤY NHÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) thuộc Tập đoàn Kinh doanh Nhà Khang Điền

ÔNG NGUYỄN TRI NHÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhà Mơ (Dream Home)

ÔNG TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Giám đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng

ÔNG ĐOÀN CHÍ THANH

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn

ÔNG PHẠM ĐÌNH THÀNH

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGON RES)

ÔNG HUỲNH TẤN GIA THẠNH

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Hưng Thịnh

ÔNG BÙI TIẾN THẮNG

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Thương tín (Sacomreal)

ÔNG VÕ HỮU THIỆN

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Chủ tịch Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Land Sài Gòn)

ÔNG BÙI TƯỜNG THỤY

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến Á

ÔNG NGUYỄN CAO TRÍ

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành

ÔNG TRẦN QUANG TRÌNH

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Giám đốc Kinh doanh - Công ty CP Đại Quang Minh

ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang

ÔNG DƯƠNG TẤN VINH

Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản TPHCM
Giám đốc Công ty CP Bất động sản Nguyên Sơn

 

Bảng giá đất TP.HCM
Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT