Horea logo
Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Công văn 31/2022/CV-HoREA, ngày 14 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp gia hạn sử dụng đất, ngoài trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua mua tài sản bảo đảm

Công văn 31/2022/CV-HoREA, ngày 14 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp gia hạn sử dụng đất, ngoài trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua mua tài sản bảo đảm

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 31/2022/CV-HoREA, ngày 14 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị bổ sung trường hợp gia hạn sử dụng đất, ngoài trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua mua tài sản bảo đảm

Công văn 30/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 05 năm 2022 Quy định pháp luật hiện hành đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư bất động sản du lịch, được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng)

Công văn 30/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 05 năm 2022 Quy định pháp luật hiện hành đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư bất động sản du lịch, được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng)

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 30/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 05 năm 2022 Quy định pháp luật hiện hành đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư bất động sản du lịch, được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng)

Công văn 29/2021/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến xây dựng Đề án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn 29/2021/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến xây dựng Đề án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 29/2021/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến xây dựng Đề án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn 28/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến về việc phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn 28/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến về việc phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 28/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến về việc phát huy đầy đủ nguồn lực đất đai trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn 26/2022/CV-HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến khoản 6 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, bổ sung Điều 32a Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Công văn 26/2022/CV-HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến khoản 6 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, bổ sung Điều 32a Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 06-05-2022

Công văn 26/2022/CV-HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2022 Góp ý kiến khoản 6 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, bổ sung Điều 32a Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Công văn 25/2022/CV-HoREA, ngày 29 tháng 04 năm 2022 Báo cáo (bổ sung) các kiến nghị của 29 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 38 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư

Công văn 25/2022/CV-HoREA, ngày 29 tháng 04 năm 2022 Báo cáo (bổ sung) các kiến nghị của 29 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 38 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư

Ngày đăng: 06-05-2022

Công văn 25/2022/CV-HoREA, ngày 29 tháng 04 năm 2022 Báo cáo (bổ sung) các kiến nghị của 29 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 38 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở tái định cư

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình