Horea logo
Bài tham luận Luật Đầu tư và Luật PPP

Bài tham luận Luật Đầu tư và Luật PPP

Ngày đăng: 29-05-2020

Bài tham luận Luật Đầu tư và Luật PPP

48/2020/CV- HoREA, Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

48/2020/CV- HoREA, Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày đăng: 29-05-2020

48/2020/CV- HoREA, Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

57/2020/CV-HoREA, ngày 25/05/2020 đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét 05 vấn đề quan trọng nhất của Dự thảo Luật Đầu tư

57/2020/CV-HoREA, ngày 25/05/2020 đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét 05 vấn đề quan trọng nhất của Dự thảo Luật Đầu tư

Ngày đăng: 27-05-2020

57/2020/CV-HoREA, ngày 25/05/2020 đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét 05 vấn đề quan trọng nhất của Dự thảo Luật Đầu tư

56/2020/CV-HoREA, ngày 21/05/2020 góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP)

56/2020/CV-HoREA, ngày 21/05/2020 góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP)

Ngày đăng: 27-05-2020

56/2020/CV-HoREA, ngày 21/05/2020 góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP)

52/2020/CV-HoREA, ngày 16/05/2020 góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

52/2020/CV-HoREA, ngày 16/05/2020 góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày đăng: 20-05-2020

52/2020/CV-HoREA, ngày 16/05/2020 góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

51/2020/CV-HoREA, ngày 12/05/2020 Góp ý kiến bổ sung Dự thảo Luật Đầu tư để tháo gỡ ách tắc cho các dự án có sử dụng đất, trong đó có các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp

51/2020/CV-HoREA, ngày 12/05/2020 Góp ý kiến bổ sung Dự thảo Luật Đầu tư để tháo gỡ ách tắc cho các dự án có sử dụng đất, trong đó có các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp

Ngày đăng: 20-05-2020

51/2020/CV-HoREA, ngày 12/05/2020 Góp ý kiến bổ sung Dự thảo Luật Đầu tư để tháo gỡ ách tắc cho các dự án có sử dụng đất, trong đó có các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp

Công văn 49/2020/CV-HoREA góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư

Công văn 49/2020/CV-HoREA góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư

Ngày đăng: 20-05-2020

Công văn 49/2020/CV-HoREA góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Van An Phat
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)