Horea logo
Đề xuất xem xét điều kiện huy động vốn condotel

Đề xuất xem xét điều kiện huy động vốn condotel

Ngày đăng: 19-02-2020

HoREA cho rằng khi bán căn hộ du lịch (condotel) còn trên giấy, cần có tiêu chí ràng buộc để tránh rủi ro cho bên mua.

HoREA kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp địa ốc trong dịch corona

HoREA kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ doanh nghiệp địa ốc trong dịch corona

Ngày đăng: 11-02-2020

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của dịch nCoV, về việc cho phép khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất vay, cơ cấu lại các khoản vay, giãn tiến độ nộ

05/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 01 năm 2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

05/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 01 năm 2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày đăng: 02-02-2020

05/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 01 năm 2020 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

03/2020/CV- HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Báo cáo thị trường bất động sản năm 2019 và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản năm 2020 theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

03/2020/CV- HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Báo cáo thị trường bất động sản năm 2019 và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản năm 2020 theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

Ngày đăng: 14-01-2020

03/2020/CV- HoREA, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Báo cáo thị trường bất động sản năm 2019 và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản năm 2020 theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

01/2020/CV- HoREA, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm tổ chức cuộc gặp làm việc với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm khai thông thị trường bất động sản trong năm 2020

01/2020/CV- HoREA, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm tổ chức cuộc gặp làm việc với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm khai thông thị trường bất động sản trong năm 2020

Ngày đăng: 06-01-2020

01/2020/CV- HoREA, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm tổ chức cuộc gặp làm việc với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm khai thông thị trường bất động sản trong năm 2020

128/2019/CV- HoREA, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết một số vướng mắc của các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

128/2019/CV- HoREA, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết một số vướng mắc của các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

Ngày đăng: 06-01-2020

128/2019/CV- HoREA, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết một số vướng mắc của các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

136/2019/CV-HoREA, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh để doanh nghiệp hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững

136/2019/CV-HoREA, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh để doanh nghiệp hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững

Ngày đăng: 06-01-2020

136/2019/CV-HoREA, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lành mạnh để doanh nghiệp hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững

Hung Thinh Corp
Thao Loan
Cong ty CP nha VIet Nam
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Van An Phat
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)