Horea logo
Công văn 54/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 05 năm 2021 Góp ý kiến Dự thảo “Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập

Công văn 54/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 05 năm 2021 Góp ý kiến Dự thảo “Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập

Ngày đăng: 07-09-2021

Công văn 54/2021/CV-HoREA, ngày 26 tháng 05 năm 2021 Góp ý kiến Dự thảo “Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập

Công văn 53/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2021 báo cáo rà soát và đề xuất sửa đổi một số quy phạm pháp luật đang cản trở hoạt động phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Công văn 53/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2021 báo cáo rà soát và đề xuất sửa đổi một số quy phạm pháp luật đang cản trở hoạt động phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày đăng: 06-08-2021

Công văn 53/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2021 báo cáo rà soát và đề xuất sửa đổi một số quy phạm pháp luật đang cản trở hoạt động phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Công văn 52/2021/CV-HoREA, ngày 15 tháng 05 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Công văn 52/2021/CV-HoREA, ngày 15 tháng 05 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng: 05-07-2021

Công văn 52/2021/CV-HoREA, ngày 15 tháng 05 năm 2021 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Công văn 50/2021/CV- HoREA, ngày 11 tháng 05 năm 2021 Hiệp hội có ý kiến về Báo cáo của Bộ Xây dựng lên Thủ tướng Chính phủ về Nghị định 30/2021/NĐ-CP

Công văn 50/2021/CV- HoREA, ngày 11 tháng 05 năm 2021 Hiệp hội có ý kiến về Báo cáo của Bộ Xây dựng lên Thủ tướng Chính phủ về Nghị định 30/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 05-07-2021

Công văn 50/2021/CV- HoREA, ngày 11 tháng 05 năm 2021 Hiệp hội có ý kiến về Báo cáo của Bộ Xây dựng lên Thủ tướng Chính phủ về Nghị định 30/2021/NĐ-CP

Công văn 45/2021/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2021 Hoan nghênh quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Công văn 45/2021/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2021 Hoan nghênh quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ngày đăng: 05-07-2021

Công văn 45/2021/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2021 Hoan nghênh quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

Công văn 43/2021/CV- HoREA ngày 05 tháng 05 năm 2021 Thông báo nhanh“TIN MỪNG” về các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 43/2021/CV- HoREA ngày 05 tháng 05 năm 2021 Thông báo nhanh“TIN MỪNG” về các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05-07-2021

Công văn 43/2021/CV- HoREA ngày 05 tháng 05 năm 2021 Thông báo nhanh“TIN MỪNG” về các bước thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 42/2021/CV- HoREA, ngày 30 tháng 05 năm 2021 vKiến nghị khẩn trương tháo gỡ “ách tắc” thủ tục xác định chủ đầu tưtất cảcác dự án nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội

Công văn 42/2021/CV- HoREA, ngày 30 tháng 05 năm 2021 vKiến nghị khẩn trương tháo gỡ “ách tắc” thủ tục xác định chủ đầu tưtất cảcác dự án nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội

Ngày đăng: 05-07-2021

Công văn 42/2021/CV- HoREA, ngày 30 tháng 05 năm 2021 vKiến nghị khẩn trương tháo gỡ “ách tắc” thủ tục xác định chủ đầu tưtất cảcác dự án nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group