Horea logo
132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng: 12-01-2021

132/2020/CV-HoREA, ngày 03 tháng 12 năm 2020 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày đăng: 12-01-2021

127/2020/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

Ngày đăng: 06-01-2021

125/2020/CV- HoREA, ngày 12 tháng 11 năm 2020 báo cáo đánh giáthị trường bất động sản10 tháng đầu năm 2020, dự báo thị trường bất động sản đến Tết Âm lịch Tân Sửu và năm 2021

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Ngày đăng: 06-01-2021

122/CV-HoREA, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

Ngày đăng: 06-01-2021

121/CV-HoREA, ngày 04 tháng 11 năm 2020 đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định thi hành Luật Đất đai

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 06-01-2021

120/2020/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2020 góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

Ngày đăng: 06-01-2021

118/2020/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2020 Làm thế nào để kéo giảm giá nhà và có nhiều nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Van An Phat
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)