Horea logo

120/2022/CV- HoREA, ngày 10 tháng 12 năm 2022 Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023

Ngày đăng: 15-12-2022

120/2022/CV- HoREA, ngày 10 tháng 12 năm 2022 Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023

LÀNH MẠNH HÓA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG NĂM 2023

TIN KHÁC:
Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình