Horea logo
Văn bản số 77/2024/CV- HoREA ngày 12 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Văn bản số 77/2024/CV- HoREA ngày 12 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Ngày đăng: 18-06-2024

Văn bản số 77/2024/CV- HoREA ngày 12 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Văn bản số 76/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Văn bản số 76/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Ngày đăng: 18-06-2024

Văn bản số 76/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Văn bản 75/2024/CV-HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản 75/2024/CV-HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày đăng: 18-06-2024

Văn bản 75/2024/CV-HoREA ngày 10 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản số 74/2024/CV- HoREA ngày 09 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Văn bản số 74/2024/CV- HoREA ngày 09 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Ngày đăng: 10-06-2024

Văn bản số 74/2024/CV- HoREA ngày 09 tháng 06 năm 2024 Góp ý dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin về đất đai

Văn bản số 73/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản số 73/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ngày đăng: 10-06-2024

Văn bản số 73/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 06 năm 2024 Góp ý sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Văn bản số 70/2024/CV- HoREA ngày 03 tháng 06 năm 2024 Dự thảo Nghị định về  phát triển và quản lý nhà ở xã hội cần phải bổ sung trở lại quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5

Văn bản số 70/2024/CV- HoREA ngày 03 tháng 06 năm 2024 Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cần phải bổ sung trở lại quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5

Ngày đăng: 04-06-2024

Văn bản số 70/2024/CV- HoREA ngày 03 tháng 06 năm 2024 Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cần phải bổ sung trở lại quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần

Văn bản số 66/2024/CV- HoREA ngày 26 tháng 05 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Văn bản số 66/2024/CV- HoREA ngày 26 tháng 05 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày đăng: 29-05-2024

Văn bản số 66/2024/CV- HoREA ngày 26 tháng 05 năm 2024 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
AN Legal
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Hankyu Hanshin Properties Corp
Lotte land
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
GLOBAL GOLDEN ANT