Horea logo
Tài liệu Đại hội Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Tài liệu Đại hội Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Ngày đăng: 06-12-2022

Tài liệu Đại hội lần thứ IV Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

120/2022/CV- HoREA, ngày 10 tháng 12 năm 2022 Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023

120/2022/CV- HoREA, ngày 10 tháng 12 năm 2022 Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023

Ngày đăng: 15-12-2022

120/2022/CV- HoREA, ngày 10 tháng 12 năm 2022 Đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023

107/2022/CV- HoREA, ngày 24 tháng 11 năm 2022 Báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ

107/2022/CV- HoREA, ngày 24 tháng 11 năm 2022 Báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ

Ngày đăng: 28-11-2022

107/2022/CV- HoREA, ngày 24 tháng 11 năm 2022 Báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ

105/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 11 năm 2022 Nhiệt liệt hoan nghênh và kỳ vọng vào Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

105/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 11 năm 2022 Nhiệt liệt hoan nghênh và kỳ vọng vào Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 28-11-2022

105/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 11 năm 2022 Nhiệt liệt hoan nghênh và kỳ vọng vào Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

101/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

101/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 28-11-2022

101/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 11 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

100/2022/CV- HoREA, ngày 12 tháng 01 năm 2022 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

100/2022/CV- HoREA, ngày 12 tháng 01 năm 2022 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày đăng: 28-11-2022

100/2022/CV- HoREA, ngày 12 tháng 01 năm 2022 Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

99/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Báo cáo về tác động tích cực của các cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động

99/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Báo cáo về tác động tích cực của các cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động

Ngày đăng: 28-11-2022

99/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Báo cáo về tác động tích cực của các cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình