Horea logo
50/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

50/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Ngày đăng: 26-03-2023

50/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

49/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2023 Góp ý quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

49/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2023 Góp ý quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 26-03-2023

49/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 03 năm 2023 Góp ý quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

48/2023/CV- HoREA, ngày 21 tháng 03 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

48/2023/CV- HoREA, ngày 21 tháng 03 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 26-03-2023

48/2023/CV- HoREA, ngày 21 tháng 03 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

47/2023/CV- HoREA, ngày 18 tháng 03 năm 2023 Hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

47/2023/CV- HoREA, ngày 18 tháng 03 năm 2023 Hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Ngày đăng: 26-03-2023

47/2023/CV- HoREA, ngày 18 tháng 03 năm 2023 Hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

42/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 03 năm 2023 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

42/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 03 năm 2023 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 13-03-2023

42/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 03 năm 2023 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

ĐỀ NGHỊ KHẨN TRƯƠNG, TÍCH CỰC GÓP Ý KIẾN CÁC DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở (lần 5) và LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (lần 5)

ĐỀ NGHỊ KHẨN TRƯƠNG, TÍCH CỰC GÓP Ý KIẾN CÁC DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở (lần 5) và LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (lần 5)

Ngày đăng: 13-03-2023

ĐỀ NGHỊ KHẨN TRƯƠNG, TÍCH CỰC GÓP Ý KIẾN CÁC DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở (lần 5) và LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (lần 5)

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình