Horea logo
Công văn 52/2022/CV-HoREA, ngày 06 tháng 07 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại c

Công văn 52/2022/CV-HoREA, ngày 06 tháng 07 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại c

Ngày đăng: 24-07-2022

Công văn 52/2022/CV-HoREA, ngày 06 tháng 07 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng

Công văn 49/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 75 năm 2022 Báo cáo thêm về đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Công văn 49/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 75 năm 2022 Báo cáo thêm về đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Ngày đăng: 24-07-2022

Công văn 49/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 75 năm 2022 Báo cáo thêm về đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Công văn 48/2022/CV-HoREA, ngày 02 tháng 07 năm 2022 ề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Công văn 48/2022/CV-HoREA, ngày 02 tháng 07 năm 2022 ề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Ngày đăng: 13-07-2022

Công văn 48/2022/CV-HoREA, ngày 02 tháng 07 năm 2022 ề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế

Công văn 45/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 06 năm 2022 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung của “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”

Công văn 45/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 06 năm 2022 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung của “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”

Ngày đăng: 13-07-2022

Công văn 45/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 06 năm 2022 Góp ý bổ sung thêm một số nội dung của “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”

Công văn 44/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 06 năm 2022 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước

Công văn 44/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 06 năm 2022 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 13-07-2022

Công văn 44/2022/CV-HoREA, ngày 19 tháng 06 năm 2022 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước

Công văn 43/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 vGóp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Công văn 43/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 vGóp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày đăng: 13-07-2022

Công văn 43/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 vGóp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Công văn 42/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiêp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị t

Công văn 42/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiêp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị t

Ngày đăng: 19-06-2022

Công văn 42/2022/CV-HoREA, ngày 16 tháng 06 năm 2022 Hoan nghênh Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) quy định doanh nghiêp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản trừ trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình