Horea logo
Văn bản 141/2023/CV-HoREA ngày 12/10/2023 Góp ý về công tác xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá đất và quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 159, 162 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Văn bản 141/2023/CV-HoREA ngày 12/10/2023 Góp ý về công tác xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá đất và quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 159, 162 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 18-10-2023

Văn bản 141/2023/CV-HoREA ngày 12/10/2023 Góp ý về công tác xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá đất và quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 159, 162 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Văn bản 139/2023/CV-HoREA ngày 09/10/2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 139/2023/CV-HoREA ngày 09/10/2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18-10-2023

Văn bản 139/2023/CV-HoREA ngày 09/10/2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 137/2023/CV- HoREA ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 137/2023/CV- HoREA ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06-10-2023

Văn bản 137/2023/CV- HoREA ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 136/2023/CV- HoREA ngày 03 tháng 10 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Văn bản 136/2023/CV- HoREA ngày 03 tháng 10 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày đăng: 05-10-2023

Văn bản 136/2023/CV- HoREA ngày 03 tháng 10 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Văn bản 135/2023/CV- HoREA ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất đồng sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 135/2023/CV- HoREA ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất đồng sản Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05-10-2023

Văn bản 135/2023/CV- HoREA ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hiệp hội Bất đồng sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 134/2023/CV- HoREA ngày 29 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 134/2023/CV- HoREA ngày 29 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 05-10-2023

Văn bản 134/2023/CV- HoREA ngày 29 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 133/2023/CV- HoREA ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 133/2023/CV- HoREA ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26-09-2023

Văn bản 133/2023/CV- HoREA ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT