Horea logo
Văn bản 39/2024/CV- HoREA ngày 21 tháng 03 năm 2024 Nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến chỉ đạo rất toàn diện, cụ thể của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại “Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai

Văn bản 39/2024/CV- HoREA ngày 21 tháng 03 năm 2024 Nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến chỉ đạo rất toàn diện, cụ thể của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại “Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai

Ngày đăng: 25-03-2024

Văn bản 39/2024/CV- HoREA ngày 21 tháng 03 năm 2024 Nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến chỉ đạo rất toàn diện, cụ thể của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại “Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các

Văn bản 35/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 35/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13-03-2024

Văn bản 35/2024/CV- HoREA ngày 10 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hôi Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 33/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 33/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08-03-2024

Văn bản 33/2024/CV- HoREA ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 26/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác” do Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì soạn thảo

Văn bản 26/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác” do Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì soạn thảo

Ngày đăng: 04-03-2024

Văn bản 26/2024/CV- HoREA ngày 27 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất khác” do Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì soạn thảo

Công văn 24/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 24/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19-02-2024

Công văn 24/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện

Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện

Ngày đăng: 19-02-2024

Công văn 23/2024/CV- HoREA ngày 02 tháng 02 năm 2024 Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 01-02-2024

Văn bản 22/2024/CV- HoREA ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
AN Legal
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Hankyu Hanshin Properties Corp
Lotte land
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT
GLOBAL GOLDEN ANT