Horea logo
88/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giáthị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

88/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giáthị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 08-11-2022

88/2022/CV- HoREA, ngày 20 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giáthị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

86/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 10 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

86/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 10 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày đăng: 08-11-2022

86/2022/CV- HoREA, ngày 16 tháng 10 năm 2022 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Công văn 81/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2022 Đề nghị tạo điều kiện chodoanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, người mua nhàđược tiếp cậnnguồn vốn tín dụngvà nguồn vốntrái phiếu doanh nghiệp riêng lẻthuận lợi hơn

Công văn 81/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2022 Đề nghị tạo điều kiện chodoanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, người mua nhàđược tiếp cậnnguồn vốn tín dụngvà nguồn vốntrái phiếu doanh nghiệp riêng lẻthuận lợi hơn

Ngày đăng: 01-11-2022

Công văn 81/2022/CV-HoREA, ngày 05 tháng 10 năm 2022 Đề nghị tạo điều kiện chodoanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, người mua nhàđược tiếp cậnnguồn vốn tín dụngvà nguồn vốntrái phiếu doanh nghiệp riêng lẻthuận lợi hơn

Công văn 76/2022/CV-HoREA, ngày 27 tháng 09 năm 2022 Đề nghị không quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý

Công văn 76/2022/CV-HoREA, ngày 27 tháng 09 năm 2022 Đề nghị không quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý

Ngày đăng: 29-09-2022

Công văn 76/2022/CV-HoREA, ngày 27 tháng 09 năm 2022 Đề nghị không quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý

Công văn 73/2022/CV-HoREA, ngày 13 tháng 09 năm 2022 Góp ý về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công văn 73/2022/CV-HoREA, ngày 13 tháng 09 năm 2022 Góp ý về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 29-09-2022

Công văn 73/2022/CV-HoREA, ngày 13 tháng 09 năm 2022 Góp ý về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công văn 72/2022/CV-HoREA, ngày 09 tháng 09 năm 2022 Đề nghị cho phép nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội

Công văn 72/2022/CV-HoREA, ngày 09 tháng 09 năm 2022 Đề nghị cho phép nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội

Ngày đăng: 12-09-2022

Công văn 72/2022/CV-HoREA, ngày 09 tháng 09 năm 2022 Đề nghị cho phép nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội

Công văn 71/2022/CV-HoREA, ngày 08 tháng 09 năm 2022 10 kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật để tháo gỡ “vướng mắc” cho các dự án đô thị, nhà ở thương mại

Công văn 71/2022/CV-HoREA, ngày 08 tháng 09 năm 2022 10 kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật để tháo gỡ “vướng mắc” cho các dự án đô thị, nhà ở thương mại

Ngày đăng: 12-09-2022

Công văn 71/2022/CV-HoREA, ngày 08 tháng 09 năm 2022 10 kiến nghị về sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật để tháo gỡ “vướng mắc” cho các dự án đô thị, nhà ở thương mại

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình