Horea logo
87/2023/CV- HoREA, ngày 25 tháng 10 năm 2023 Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chín

87/2023/CV- HoREA, ngày 25 tháng 10 năm 2023 Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chín

Ngày đăng: 07-07-2023

87/2022/CV- HoREA, ngày 25 tháng 10 năm 2023 Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sác

86/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về nguyên tắc và phương pháp định giá đất (Điều 154), định giá đất cụ thể (Điều 156), Hội đồng thẩm định giá đất (Điều 157), tổ chức tư vấn định giá đất (Điều 158) của Dự thảo Luật Đấ

86/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về nguyên tắc và phương pháp định giá đất (Điều 154), định giá đất cụ thể (Điều 156), Hội đồng thẩm định giá đất (Điều 157), tổ chức tư vấn định giá đất (Điều 158) của Dự thảo Luật Đấ

Ngày đăng: 07-07-2023

85/2023/CV- HoREA, ngày 22 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về nguyên tắc và phương pháp định giá đất (Điều 154), định giá đất cụ thể (Điều 156), Hội đồng thẩm định giá đất (Điều 157), tổ chức tư vấn định giá đất (Điều 158) của Dự thảo Luật Đất đai

Văn bản Số 4290/STNMT-VP của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, ngày 19/05/2023 Về thông tin giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản Số 4290/STNMT-VP của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, ngày 19/05/2023 Về thông tin giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 07-07-2023

Văn bản Số 4290/STNMT-VP của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, ngày 19/05/2023 Về thông tin giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

85/2023/CV- HoREA, ngày 16 tháng 05 năm 2023 Đề nghị không quy định ban hành “bảng giá đất hàng năm” mà nên quy định ban hành “bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần”

85/2023/CV- HoREA, ngày 16 tháng 05 năm 2023 Đề nghị không quy định ban hành “bảng giá đất hàng năm” mà nên quy định ban hành “bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần”

Ngày đăng: 07-07-2023

85/2023/CV- HoREA, ngày 16 tháng 05 năm 2023 Đề nghị không quy định ban hành “bảng giá đất hàng năm” mà nên quy định ban hành “bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần”

83/2023/CV- HoREA, ngày 09 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất”của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

83/2023/CV- HoREA, ngày 09 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất”của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 07-07-2023

83/2023/CV- HoREA, ngày 09 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số quy định về “phát triển quỹ đất”của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

82/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất” đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư

82/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất” đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư

Ngày đăng: 07-07-2023

82/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất” đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư theo

81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 17-05-2023

81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings