Horea logo
Văn bản 163/2023/CV- HoREA ngày 21 tháng 11 năm 2023 Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản 163/2023/CV- HoREA ngày 21 tháng 11 năm 2023 Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 22-11-2023

Văn bản 163/2023/CV- HoREA ngày 21 tháng 11 năm 2023 Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN để thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản 162a/2023/CV- HoREA ngày 19 tháng 11 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để thực hiện Công điện 993/CĐ-TTg, Công điện 990/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ

Văn bản 162a/2023/CV- HoREA ngày 19 tháng 11 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để thực hiện Công điện 993/CĐ-TTg, Công điện 990/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 22-11-2023

Văn bản 162a/2023/CV- HoREA ngày 19 tháng 11 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để thực hiện Công điện 993/CĐ-TTg, Công điện 990/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ

Văn bản 162/2023/CV- HoREA ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 162/2023/CV- HoREA ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21-11-2023

Văn bản 162/2023/CV- HoREA ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 21-11-2023

160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Văn bản 159/2023/CV- HoREA ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 159/2023/CV- HoREA ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12-11-2023

Văn bản 159/2023/CV- HoREA ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản 160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Văn bản 160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 12-11-2023

Văn bản 160/2023/CV- HoREA ngày 10 tháng 11 năm 2023 Góp ý khoản 1 Điều 194 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 39 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Văn bản 158/2023/CV- HoREA ngày 07 tháng 11 năm 2023 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Văn bản 158/2023/CV- HoREA ngày 07 tháng 11 năm 2023 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ngày đăng: 12-11-2023

Văn bản 158/2023/CV- HoREA ngày 07 tháng 11 năm 2023 Góp ý một số quy định của Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Hung Thinh Corp
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
CT Group
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tập đoàn Vingroup
CÔNG TY TNHH PIERREVAL VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholdings
Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT