Horea logo
Công văn 41/2021/CV-HoREA, ngày 14 tháng 06 năm 2022 Những yêu cầu đặt ra về hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững (Tham luận tại Diễn đàn phát triển

Công văn 41/2021/CV-HoREA, ngày 14 tháng 06 năm 2022 Những yêu cầu đặt ra về hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững (Tham luận tại Diễn đàn phát triển

Ngày đăng: 19-06-2022

Công văn 41/2021/CV-HoREA, ngày 14 tháng 06 năm 2022 Những yêu cầu đặt ra về hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững (Tham luận tại Diễn đàn phát triển bền

Công văn 40/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 06 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 3) kiến nghị của 10 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 11 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Công văn 40/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 06 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 3) kiến nghị của 10 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 11 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Ngày đăng: 19-06-2022

Công văn 40/2022/CV-HoREA, ngày 10 tháng 06 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 3) kiến nghị của 10 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 11 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Công văn 38/2021/CV-HoREA, ngày 05 tháng 06 năm 2022 Kiến nghị 10 giải pháp “tháo gỡ” vướng mắc về thể chế pháp luật và thực thi pháp luật để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

Công văn 38/2021/CV-HoREA, ngày 05 tháng 06 năm 2022 Kiến nghị 10 giải pháp “tháo gỡ” vướng mắc về thể chế pháp luật và thực thi pháp luật để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

Ngày đăng: 19-06-2022

Công văn 38/2021/CV-HoREA, ngày 05 tháng 06 năm 2022 Kiến nghị 10 giải pháp “tháo gỡ” vướng mắc về thể chế pháp luật và thực thi pháp luật để thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững

Công văn 37/2022/CV-HoREA, ngày 31 tháng 05 năm 2022 Đề nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản và quy định bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán

Công văn 37/2022/CV-HoREA, ngày 31 tháng 05 năm 2022 Đề nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản và quy định bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán

Ngày đăng: 03-06-2022

Công văn 37/2022/CV-HoREA, ngày 31 tháng 05 năm 2022 Đề nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư bất động sản và quy định bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà

Công văn 34/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Đề nghị khẩn trương gửi đầy đủ hồ sơ và kiến nghị hướng giải quyết “vướng mắc” của các dự án bất động sản, nhà ở của doanh nghiệp

Công văn 34/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Đề nghị khẩn trương gửi đầy đủ hồ sơ và kiến nghị hướng giải quyết “vướng mắc” của các dự án bất động sản, nhà ở của doanh nghiệp

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 34/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Đề nghị khẩn trương gửi đầy đủ hồ sơ và kiến nghị hướng giải quyết “vướng mắc” của các dự án bất động sản, nhà ở của doanh nghiệp

Công văn 33/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Hoan nghênh Quốc hội xem xét gia hạn Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và đề xuất bổ sung quy định “bảo hiểm bắt buộc về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư

Công văn 33/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Hoan nghênh Quốc hội xem xét gia hạn Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và đề xuất bổ sung quy định “bảo hiểm bắt buộc về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 33/2022/CV-HoREA, ngày 25 tháng 05 năm 2022 Hoan nghênh Quốc hội xem xét gia hạn Nghị quyết 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và đề xuất bổ sung quy định “bảo hiểm bắt buộc về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối

Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Ngày đăng: 25-05-2022

Công văn 32/2021/CV-HoREA, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Kiến nghị sửa đổi quy định dưới Luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình