Horea logo
98/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Một số thông tin về “cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản

98/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Một số thông tin về “cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản

Ngày đăng: 28-11-2022

98/2022/CV- HoREA, ngày 09 tháng 11 năm 2022 Một số thông tin về “cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản

96/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, cân bằng, hài hòa lợi ích của người d

96/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, cân bằng, hài hòa lợi ích của người d

Ngày đăng: 08-11-2022

96/2022/CV- HoREA, ngày 07 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, cân bằng, hài hòa lợi ích của người dân, d

95/2022/CV- HoREA, ngày 06 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

95/2022/CV- HoREA, ngày 06 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 28-11-2022

95/2022/CV- HoREA, ngày 06 tháng 11 năm 2022 Kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

92/2022/CV- HoREA, ngày 02 tháng 11 năm 2022 Xin đặt một số câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét phúc đáp tại phiên chất vấn ngày 03/11/2022 của Quốc hội

92/2022/CV- HoREA, ngày 02 tháng 11 năm 2022 Xin đặt một số câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét phúc đáp tại phiên chất vấn ngày 03/11/2022 của Quốc hội

Ngày đăng: 08-11-2022

92/2022/CV- HoREA, ngày 02 tháng 11 năm 2022 Xin đặt một số câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét phúc đáp tại phiên chất vấn ngày 03/11/2022 của Quốc hội

91/2022/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2022 Góp ý về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, vừa phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi, vừa tạo quỹ đất phục vụ đầu tư công v

91/2022/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2022 Góp ý về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, vừa phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi, vừa tạo quỹ đất phục vụ đầu tư công v

Ngày đăng: 08-11-2022

91/2022/CV- HoREA, ngày 31 tháng 10 năm 2022 Góp ý về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, vừa phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi, vừatạo quỹ đất phục vụ đầu tư công vàthực

90/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

90/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 08-11-2022

90/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Báo cáo đánh giá thị trường bất động sản 09 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

89/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027)

89/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Ngày đăng: 08-11-2022

89/2022/CV- HoREA, ngày 26 tháng 10 năm 2022 Xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình