Horea logo
64/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Báo cáo nhanh kết quả giải quyết vướng mắc của 156 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

64/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Báo cáo nhanh kết quả giải quyết vướng mắc của 156 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08-05-2023

64/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Báo cáo nhanh kết quả giải quyết vướng mắc của 156 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

62/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 04 năm 2023 Vì sao rất cần thiết phải quy định việc đặt cọc được thực hiện trước thời điểm ký hợp đồng mua bán bất động sản, nhà ở, nền nhà hình thành trong tương lai để bảo vệ khách hàng và phòng ngừa hành vi lừa đảo

62/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 04 năm 2023 Vì sao rất cần thiết phải quy định việc đặt cọc được thực hiện trước thời điểm ký hợp đồng mua bán bất động sản, nhà ở, nền nhà hình thành trong tương lai để bảo vệ khách hàng và phòng ngừa hành vi lừa đảo

Ngày đăng: 17-04-2023

62/2023/CV- HoREA, ngày 12 tháng 04 năm 2023 Vì sao rất cần thiết phải quy định việc đặt cọc được thực hiện trước thời điểm ký hợp đồng mua bán bất động sản, nhà ở, nền nhà hình thành trong tương lai để bảo vệ khách hàng và phòng ngừa hành vi lừa đảo

60/2023/CV- HoREA, ngày 10 tháng 04 năm 2023 Đề nghị xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số quy định về đầu tư

60/2023/CV- HoREA, ngày 10 tháng 04 năm 2023 Đề nghị xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số quy định về đầu tư

Ngày đăng: 17-04-2023

60/2023/CV- HoREA, ngày 10 tháng 04 năm 2023 Đề nghị xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số quy định về đầu tư

59/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 04 năm 2023 góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

59/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 04 năm 2023 góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 17-04-2023

59/2023/CV- HoREA, ngày 08 tháng 04 năm 2023 óp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

56/2023/CV- HoREA, ngày 04 tháng 04 năm 2023 Tin mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

56/2023/CV- HoREA, ngày 04 tháng 04 năm 2023 Tin mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 17-04-2023

56/2023/CV- HoREA, ngày 04 tháng 04 năm 2023 Tin mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

53/2023/CV- HoREA, ngày 01 tháng 04 năm 2023 Đề nghị cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội

53/2023/CV- HoREA, ngày 01 tháng 04 năm 2023 Đề nghị cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội

Ngày đăng: 17-04-2023

53/2023/CV- HoREA, ngày 01 tháng 04 năm 2023 Đề nghị cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội

51/2023/CV- HoREA, ngày 27 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để bảo đảm đồng bộ với các giải pháp của Nghị định 08/2023/NĐ-CP để xử lý hiệu quả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà

51/2023/CV- HoREA, ngày 27 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để bảo đảm đồng bộ với các giải pháp của Nghị định 08/2023/NĐ-CP để xử lý hiệu quả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà

Ngày đăng: 17-04-2023

51/2023/CV- HoREA, ngày 27 tháng 03 năm 2023 Đề xuất một số giải pháp về tín dụng để bảo đảm đồng bộ với các giải pháp của Nghị định 08/2023/NĐ-CP để xử lý hiệu quả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình