Horea logo
Công văn 62/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ Điều 1 đến khoản 1 Điều 11

Công văn 62/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ Điều 1 đến khoản 1 Điều 11

Ngày đăng: 27-08-2022

Công văn 62/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ Điều 1 đến khoản 1 Điều 11

Công văn 61/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Bài góp ý gửi đến Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Công văn 61/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Bài góp ý gửi đến Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Ngày đăng: 27-08-2022

Công văn 61/2022/CV-HoREA, ngày 01 tháng 08 năm 2022 Bài góp ý gửi đến Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Dự thảo Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai

Ngày đăng: 27-08-2022

Dự thảo Luật Đất đai

Công văn 59/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 07 năm 2022 Báo cáo đề xuất sớm giải quyết một số “vướng mắc” của Luật Nhà ở 2014 và pháp luật có liên quan để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Công văn 59/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 07 năm 2022 Báo cáo đề xuất sớm giải quyết một số “vướng mắc” của Luật Nhà ở 2014 và pháp luật có liên quan để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 16-08-2022

Công văn 59/2022/CV-HoREA, ngày 26 tháng 07 năm 2022 Báo cáo đề xuất sớm giải quyết một số “vướng mắc” của Luật Nhà ở 2014 và pháp luật có liên quan để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Công văn 57/2022/CV-HoREA, ngày 23 tháng 07 năm 2022 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sớm tháo gỡ “vướng mắc” về chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp

Công văn 57/2022/CV-HoREA, ngày 23 tháng 07 năm 2022 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sớm tháo gỡ “vướng mắc” về chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp

Ngày đăng: 12-08-2022

Công văn 57/2022/CV-HoREA, ngày 23 tháng 07 năm 2022 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sớm tháo gỡ “vướng mắc” về chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp

Công văn 56/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 07 năm 2022Kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Công văn 56/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 07 năm 2022Kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 24-07-2022

Công văn 56/2022/CV-HoREA, ngày 18 tháng 07 năm 2022Kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Công văn 53/2022/CV-HoREA, ngày 07 tháng 07 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 4) kiến nghị của 01 doanh nghiệp và 02 trường hợp đại diện các cá nhân đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 03 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Công văn 53/2022/CV-HoREA, ngày 07 tháng 07 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 4) kiến nghị của 01 doanh nghiệp và 02 trường hợp đại diện các cá nhân đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 03 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Ngày đăng: 24-07-2022

Công văn 53/2022/CV-HoREA, ngày 07 tháng 07 năm 2022 Báo cáo (bổ sung lần 4) kiến nghị của 01 doanh nghiệp và 02 trường hợp đại diện các cá nhân đề nghị xem xét tháo gỡ “vướng mắc” của 03 dự án bất động sản, nhà ở thương mại

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình