Horea logo
81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 17-05-2023

81/2023/CV- HoREA, ngày 06 tháng 05 năm 2023 Góp ý Điều 46 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

80/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở

80/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở

Ngày đăng: 17-05-2023

80/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Đề nghị quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thươn

79/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

79/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 17-05-2023

79/2023/CV- HoREA, ngày 03 tháng 05 năm 2023 Góp ý một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

78/2023/CV- HoREA, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

78/2023/CV- HoREA, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 17-05-2023

78/2023/CV- HoREA, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

76/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 04 năm 2023 Tin mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

76/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 04 năm 2023 Tin mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Ngày đăng: 17-05-2023

76/2023/CV- HoREA, ngày 24 tháng 04 năm 2023 in mừng về nỗ lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

74/2023/CV- HoREA, ngày 20 tháng 04 năm 2023 Khảo sát các doanh nghiệp về tình hình khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

74/2023/CV- HoREA, ngày 20 tháng 04 năm 2023 Khảo sát các doanh nghiệp về tình hình khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 17-05-2023

74/2023/CV- HoREA, ngày 20 tháng 04 năm 2023 Khảo sát các doanh nghiệp về tình hình khó khăn, vướng mắc hiện nay và kiến nghị, đề xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

65/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Đề nghị ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN theo thủ tục rút gọn

65/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Đề nghị ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN theo thủ tục rút gọn

Ngày đăng: 08-05-2023

65/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 65/2023/CV- HoREA, ngày 15 tháng 04 năm 2023 Đề nghị ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ và Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN theo thủ tụ

Hung Thinh Corp
Thao Loan
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9
Sacombank
Khang Thong
Van Thinh Phat
CT Group
Dat Lanh
Việt Phú An
Tài Nguyên
An Phú
Phu Long
Thu Duc House
Phuc Khang
Đất Luật
Hung Hung THinh
Nam Long
Chia Khoa An Cu
Nhà Việt Nam
Thẩm Định Giá Miền Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
Công ty Cổ phần địa ốc Sài gòn (SAIGONRES)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  ĐỊA ỐC ÂN NAM
Công ty Luật Quốc Tế Hòa Bình
Daikin
Nhựa Đồng Nai
CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM
Hankyu Hanshin Properties Corp
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
AN Legal
Công ty CP Hoa Liên Group
Hongkongland Coporate
Lotte land
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình